Ana içeriğe atla

Bilgi Edinme

Bilgi Edinme

24.10.2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu gereğince hazırlanıp, 27 Nisan 2004 tarih ve 25445 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ‘Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin’ 8. maddesi “Kurum ve kuruluşalrın basın ve halkla ilişkilerle görevli birimlerinde, bilgi edinme hakkının etkin olarak kullanılabilmesi ve bilgi veya belgelere erişimin zamanında sağlanabilmesi amacıyla bilgi edinme birimleri oluşturulur” gereğince Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Bilgi Edinme Birimi kurulması gerekmektedir. Üniversitemizde, bu birim Basın. Tanıtım ve Halkla İletişim Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir.

 

Başvuru İşlemi 

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, bu kapsamdaki gerçek ve tüzel kişilerin Üniversiteye başvurularını kabul edip istisnalar dışındaki istenilen her türlü bilgi ve belgeleri başvuranların kullanımına sunmak ve başvurularını etkin, süratli, doğru sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlü saymıştır.

 

Adı geçen Kanun kapsamındaki sorularınızı iletmek ve kanunun tanıdığı hakkı üniversitemiz ile ilgili konularda kullanmak için başvurular Bilgi Edinme Birimine Ek-1 ve Ek-2 formları doldurularak yazılı, elektronik posta veya faks yoluyla yapılır.

 

Başvuru Ücretleri 

Bütçe Kanununda belirlenecek ilkelere göre bilgiye erişim ücret tarifesi belirleninceye kadar Kurum ve kuruluşlar bilgi veya belgeye erişimin gerektirdiği inceleme, araştırma, kopyalama, postalama ve diğer maliyet unsurları ile orantılı ölçüde ücret tahsil edebilir.